skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Kolektivni Ugovor Objavljen U Službenim Novinama Federacije BiH

Kolektivni ugovor objavljen u Službenim novinama Federacije BiH

U prostorijama Vlade Federacije BiH, Federalni ministar pravde Vedran Škobić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović potpisali su 14.12.2023. godine u Sarajevu Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBiH

Back To Top