skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Sindikalnog Odbora Sindikalne Organizacije Kantonalnih Organa Državne Službe Unsko-sanskog Kantona, Bihać

Održana sjednica Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Unsko-sanskog kantona, Bihać

Dana 29.1.2024. godine, održana je sjednica Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Unsko-sanskog kantona, Bihać. Na sjednici  su jednoglasno usvojeni Izvještaj o radu Sindikalne organizacije za period 01.01.-31.12.2023. godine, Izvještaj o finansijskom poslovanju Sindikalne organizacije za period 01.01.-31.12.2023. godine, Izvještaj Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja Sindikalne organizacije za period 01.01.-31.12.2023. godine te Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.

Predsjednica Sindikalnog odbora Aldijana Majanović upoznala je članove odbora o aktivnostima Sindikalne organizacije koje predstoje u narednom periodu, a to je imenovanje pregovaračkog tima za pregovore o utvrđivanju iznosa osnovice i boda u 2024. godini, kao i aktivnostima oko izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona, Inicijativi za izmjenu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu u dijelu koji se odnosi na rukovodeće državne službenike te mišljenju ove Sindikalne organizacije na Nacrt Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija u pogledu uvođenja instituta savjetnika ministra.

Članovi Sindikalnog odbora dali su podršku predsjednici Majanović u pogledu predstojećih pregovora i svim budućim aktivnostima ove Sindikalne organizacije.

Navedena Sindikalna organizacija je jako aktivna i ima velike uspjehe u cilju zaštite prava radnika i poboljšanju primanja članovima sindikata.

Back To Top