skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa Ambasadorom EU BiH Johann Sattlerom

Sastanak sa ambasadorom EU BiH Johann Sattlerom

U prostorijama Europske unije u Sarajevu odrzan je sastanak predstavnika Granskih sindikata, gdje su učešće uzeli  predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samir Kurtović, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, Božo Marić i predsjednik Sindikata drzavnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Radenko Mirković.

Ispred EU sastanaku su bili prisutni Johann Sattler ambasador EU u Bosni i Hercegovini, Dijana Dedić politički savjetnik i Duško Glodić pravni savjetnik.

Johann Sattler je upoznao predstavnike sindikata o aktivnostima EU u vezi reforme javne uprave te naglasio da mu je zadovoljstvo da razmjeni socijalni dijalog sa sindikatima.
Samir Kurtović je prezentirao Sattleru aktivnosti sindikata u cilju zaštite prava radnika i poboljšanju plata uposlenicima, informisao je o jednstvu sindikata sa posebnim osvrtom na potpisanu Deklaraciju sindikata Jogoistočne Evrope. Te predlozio da Sattler uputi dopis prema Vijecu ministara, Vladi FBiH i Vladi RS kako bi predstavnici sindikata bili uključeni u aktivnosti koji se odnose reformu javne uprave.
Božo Maric je upoznao Sattlera sa aktivnostima sindikata u RS i rješavanje boljeg socijalnog dijaloga
sindikata i poslodavaca. Takodjer je obavjestio da se priprema konferencija u Banja Luci gdje bi pozvao Sattlera i predstavnike Vlade RS i Udruženja poslodavaca RS i FBiH i predstavnike granskih sindikata iz regije u cilju rješavanja statusa uposlenika.
Radenko Mirković je u svom izlaganju iznio podatak da su jedini sindikat koji nemaju Kolektivni ugovor, da je formiran pregovaracki tim na Vijecu ministara, u cilju potpisivanja KU.

Donesen je zaključak da se nastavi saradnja između predstavnika EU i predsjednika granskih sindikata sa pozivom da Vijece ministara, Vlada FBiH i Vlada RS ukljuce predstavnike sindikata u reformu javne uprave i socijalni dijalog kada se rade Izmjene Zakona o državnoj službi i drugi propisi koji se primjenjuju na uposlenike javne uprave i ustanova.
Back To Top