skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Formirana Nova Sindikalna Organizacija U Kaknju

Formirana nova Sindikalna organizacija u Kaknju

U prostorijama JU KSC Kakanj u danas je održana osnivačka sjednica Sindikalne organizacije pomenute Javne ustanove.

Skupština od 33 člana, na kojoj su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata  Samir Kurtović i dopredsjednik  gdin. Nermin Ljubović. Sa velikim zadovoljstvom na osnivačkoj skupštini prisustvovao je  direktor JU KSC Kakanj gdin. Dženan Ajdinović.

Predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović je prezentirao rad sindikata, sve benefite koje će imati kao novi članovi sindikata, od besplate pravne zaštite, jednokratnih pomoci, edukacija, zaštite prava radnika, poboljšanja statusa uposlenika navedene Javne ustanove.
Na skupštini izvršen je izbor i izabrani su:

1. Mirza Bajramović, predsjednik SO
2. Marin Mijač, zamjenik predsjednika SO
3. Mirnesa Begić, član SO
4. Amra Veispahić, član SO
5. Muamer Čehajić, član SO
6. Irfan Hasagić, član SO
7. Adela Kadrić, član SO

Nadzorni odbor SO:
1. Nerma Trako,
2. Medina Sarač,
3. Izudin Fejzović.

Odluke i imenovanja su usvojene jednoglasnim izborom.

Donesen je Zaključak da nova Sindikalna organizacija pripremi strateške ciljeve za 2024. godinu, kako bi zajedno sa Centralom sindikata poboljšali status uposlenika Javne ustanove kulturno sportski centar Kakanj.

Back To Top