skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Koordinacionog Odbora Sindikalnih Organizacija Federalnih Organa Državne Službe I Sudske Vlasti

Održana sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Federalnih organa državne službe i sudske vlasti

Dana 22.06.2021. godine, održana je sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Federalnih organa državne službe i sudske vlasti- FKO i to pod slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Koordinacionog odbora, održane 02.03.2021. godine;

2. Informacija o aktivnostima i radu Samostalnog sindikata;

3. Donošenje odluke o učešću Koordinacionog odbora na sindikalnim igrama i edukaciji Samostalnog sindikata, koje će se održati septembru 2021. godine, u hotelu Zenitu Neumu;

4. Donošenje odluke o edukaciji Koordinacionog odbora (mjestu, terminusadržaju, učesnicima i dr.);

5. Implementacija Zakona o zaštiti na radu (izbor povjerenika za zaštitu na radu i dr.);

6. Informacija o sjednicama Upravnog odbora Samostalnog sindikata;

7. Tekuća pitanja.

Predsjednik FKO Ernis Imamović je otvorio sjednicu i upoznao predsjednike sindikalnih organizacija o realizaciji zaključaka sa prošle sjednice Koordinacionog odbora te obavijestio prisutne da je Centrala Sindikata u skladu sa zaključcima FKO realizovala sve akte i uputila prema nadležnim institucijama.

Predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović je informisao članove FKO o aktivnostima koje provodi Stručna služba Sindikata sa posebnim osvrtom na potpisivanje Kolektivnog ugovora, upućivanje dopisa prema Vladi FBiH radi zaštite prava članova Sindikata, izrade Izvještaja o radu organa i tijela Samostalnog sindikata kao i o aktivnostima koje su planirane početkom septembra, a koje se odnose na edukaciju i i održavanje sportskih igara.

Pored navedenog otvorena su pitanja koja se odnose na donošenje Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Back To Top