skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Sastanak U Federalnom Ministarstvu Pravde

Održan sastanak u Federalnom ministarstvu pravde

Dana 21.06.2021. godine u prostorijama Federalnog ministarstva pravde, održan je sastanak predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, mr. Samira Kurtovića i predsjednika Sindikalne organizacije Kazneno-popravnih zavoda u FBiH, gosp. Kemala Arnauta sa federalnim ministrom pravde gosp. Matom Jozićem.

Na sastanku se najviše govorilo o primjeni člana 130. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH, jer su neadekvatnom i nedosljednom primjenom istog, zaposlenici u Kazneno-popravnim zavodima dovedeni u nepovoljniji položaj u pogledu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u odnosu na policijske službenike Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Sudske policije u FBiH.

Uzimajući u obzir da su članom 9. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija FBiH, poslovi koje obavljaju zaposlenici Kazneno-popravnih zavoda, proglašeni poslovima od posebnog interesa za Federaciju, na sastanku je donesen zaključak da se uputi inicijativa za hitno održavanje sastanka prema Vladi BiH, u vezi sa zahtjevima zaposlenika Kazneno-popravnih zavoda u FBiH.

Back To Top