skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Koordinacionog Odbora Sindikalnih Organizacija ZE – DO Kantona

Održana sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija ZE – DO kantona

Dana 22.06.2021. godine, održana je sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija ZE DO kantona i to pod slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Informacija o aktivnostima Samostalnog sindikata i Koordinacionog odbora ZE DO kantona;

2. Informacija o zaključenom Kolektivnom ugovoru;

3. Informacija o izvještaju o radu Samostalnog sindikata;

4. Tekuća pitanja. 

Predsjednica KOO ZDK Edina Gazić je otvorila sjednicu i upoznala predsjednike sindikalnih organizacija o svim aktivnostima, potom dala riječ predsjedniku Samostalnog sindikata Samiru Kurtoviću.

Predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović je informisao članove KOO ZDK o aktivnostima koje provodi Stručna služba Sindikata sa posebnim osvrtom na potpisivanje Kolektivnog ugovora, upućivanje dopisa prema Vladi FBiH radi zaštite prava članova Sindikata, izrade Izvještaja o radu organa i tijela Samostalnog sindikata kao i o aktivnostima koje su planirane početkom septembra, a koje se odnose na edukaciju i i održavanje sportskih igara.

Pored navedenog otvorena su pitanja koja se odnose na donošenje Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Poslije predsjednika Samira Kurtovića data je riječ predsjednicima sindikalnih organizacija da informišu Koordinaciju o aktivnostima koje vode predsjednici Sindikalnih organizacija, tako da su učešće uzeli predsjednici slijedećih sindikalnih organizacija:

Visoko, Vareš, Usora, Breza, Maglaj, Grad Zenica i SO MUP ZDK.

Predsjednica KOO ZDK Edina Gazić kao i svi predsjednici sindikalnih organizacija, izrazili su zadovoljstvo i zahvalnost predsjedniku Samiru  Kurtoviću i Stručnoj službi Sindikata na pomoći i uslugama koje se primaju prema članovima Sindikata ZDK.

U okviru održane sjednice, uručen je i prigodan poklon predsjedniku Samiru Kurtoviću, kao znak zahvalnosti.

Back To Top