skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Radionica Na Temu “Zaštita Principa Političke Neutralnosti Državne Službe  I Zaštita Prava Pojedinaca Od Arbitrarnih Odluka Menadžera”

Održana radionica na temu “Zaštita principa političke neutralnosti državne službe i zaštita prava pojedinaca od arbitrarnih odluka menadžera”

Dana 13.10.2020. godine u konferencijskoj sali Swissotel hotela u Sarajevu u sklopu  projekta „Podrška reformi Javne Uprave u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH održana je radionicu na temu „Zaštita principa političke neutralnosti državne službe  i zaštita prava pojedinaca od arbitrarnih odluka menadžera“.

Aktivno učešće na navedenoj radionici uzeo je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, Samir Kurtović, dok su predavači bili projektni eksperti Vlasta Perla i Peđa Đurasović.

Na radionici se predavalo, diskutovalo i predlagalo o slijedećim stvarima:

  • Planiranje ljudskih resursa, selekcija i zapošljavanje,  prestanak radnog odnosa, premještaj i preraspodjela nadležnosti
  • Imenovanje vršilaca dužnosti bez meritornosti u okviru otvorene konkursne procedure;
  • Povezanost ocjene rada sa napredovanjem,  nagrađivanjem i profesionalnim usavršavanjem;
  • Menadžerska odgovornost u upravljanju resursima i delegiranje donošenja odluka; 
  • Sukob između javnog i privatnog interesa kao prepreka u nepristrasnom postupanju državnog službenika;
  • Sukob interesa državnih službenika i kandidata prijavljenih na javne konkurse u državnoj službi;
  • Pravni položaj prijavitelja korupcije u BiH, analiza stanja, međunarodni standardi;
  • Analiza relevantnih podataka o predmetima žalbi državnih službenika na entitetskim nivoima; 

Radionica je uspješno završena uz poštivanje svih mjera zaštite od pandemije uzrokovane širenjem Covid-19 virusa, te je dogovorena saradnja i u budućem periodu.

Back To Top