skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Nadzornog Odbora Samostalnog Sindikata Državnih Službenika I Namještenika U FBiH

Održana sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH

U srijedu 14.10.2020. godine u Sarajevu je održana sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, podnio je i obrazložio finansijski izvještaj za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Nadzorni odbor je izvršio uvid i  kontrolu ostvarivanja politike finansiranja i korištenja sredstava za period 01.01.- 30.06.2020.godine i utvrdio da je je finansijsko poslovanje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH u 2020. godini, vođeno u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službene novine F BiH, br. 83/09”), Pravilnika o finansiranju i korištenju sredstava u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Pravilnikom o finansijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima članovima Samostalnog sindikata, broj: 01- IV-369/10., te je donio odgovarajuće zaključke i preporuke, a koje će se zajedno sa izvještajem razmatrati na narednoj sjednici Upravnog odbora. 

Back To Top