skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Novoizabranom Predsjednicom Sindikalne Organizacije Parlamenta Federacije BiH

Održan radni sastanak sa novoizabranom predsjednicom Sindikalne organizacije Parlamenta Federacije BiH

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH održan je radni sastanak sa Almedinom Livnjak, novoizabranom predsjednicom Sindikalne organizacije Parlamenta FBiH.

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Samir Kurtović, upoznao je predsjednicu pomenute Sindikalne organizacije sa aktivnostima koje vodi Sindikat, posebno u segmentu koji se odnosi na zaštitu radnika i njihovih prava u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i sa aktivnostima koje se odnose na izradu Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o štrajku i dr.

Tema razgovora su naravno bile i informacije o radu Sindikalne organizacije Parlamenta FBiH, sa posebnim akcentom na učešće Sindikata u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika daje punu podršku novoizabranoj predsjednici Sindikalne organizacije i Sindikalnom odboru, te kao što je to bio slučaj i do sada izražava spremnost na svaki vid pomoći i saradnje u budućem radu, a sve u cilju zaštite radnika i njihovih radničkih prava.

Back To Top