skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO

ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO

U prostorijama Općine Stari Grad Sarajevo, a na osnovu zahtjeva Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, održan je sastanak na kojem su učešće uzeli pored predsjednika Samira Kurtovića, načelnik Općine Stari Grad mr. Ibrahim Hadžibajrić i sekretar organa državne službe mr. Alma Destanović.

Tema sastanka je poboljšanje socijalnog dijaloga između Sindikata i Općine Stari Grad, odnosno načelnika Ibrahima Hadžibajrića.

Predsjednik Samostalnog sindikata FBiH iskoristio je priliku da čestita načelniku Ibrahimu Hadžibajriću na još jednom budućem mandatnom periodu. Pored navedenog otvorila su se pitanja koja se odnose na pružanje pravne pomoći državnih službenika i namještenika u Općini Stari Grad, a koje je zaprimio Samostalni sindikat FBiH.

Na sastanku je dat akcenat na poštivanje odredbi Zakona o državnoj službi u FBiH, Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH, Zakona o radu u FBiH, Zakona o upravnom postupku FBiH, Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika kao i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Samostalni sindikat će pružiti pravnu pomoć svim članovima Sindikata i u narednom periodu će insistirati na poboljšanju socijalnog dijaloga između načelnika Općine i Sindikalne organizacije.

Navedeni stav je na kraju i bio jedan od zaključaka.

Back To Top