skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Edukacija, Sindikalne Igre I Sjednica Upravnog Odbora U Neumu

Održana edukacija, sindikalne igre i sjednica Upravnog odbora u Neumu

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, realizirajući svoje redovne programske aktivnosti organizovao je Sindikalne igre i edukaciju za sindikalne povjerenike i članove Samostalnog sindikata u periodu od 03.-05.09.2021. godine u Neumu.

Učešće na Sindikalnim igrama uzelo je 100 članova Samostalnog sindikata, shodno propisanim preporukama i mjerama Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine o organizovanju okupljanja na otvorenom prostoru. Takmičenje se odvijalo u discpilinama: šah, pikado, bacanje registratora u cilj, plivanje i stoni tenis. Sva takmičenja odvijala su se pojedinačno, čime je izbjegnut direktan kontakt između takmičara.

Učešće na edukaciji na temu:

1. Zakon o zaštiti na radu  i
2. Uredba o disciplinskom postupku
 uzelo je 50 članova Samostalnog sindikata, shodno propisanim mjerama Kriznog štaba Federacije BiH o organizovanju skupova u zatvorenom prostoru. Predavači su bili: Mr.sc Ernis Imamović, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Federalne koordinacije i dipl. pravnik Maja Imamović, Stručni savjetnik u Samostalnom sindikatu. Nakon obavljenje edukacije upriličena je i dodjela certifikata svim učesnicima iste.

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH je 05.09.2021. godine održao i svoju redovnu sjednicu, na kojoj je usvojio i određene Odluke i Zaključke od kojih izdvajamo:

1. Izvršena je verifikacija mandata članu Komisije za dodjelu jednokratne finansijske pomoći iz Sarajevske koordinacije;
2. Formirana je Komisija koja će uraditi Nacrt izmjena i dopuna Statuta Samostalnog sindikata FBiH, a koji će se nakon toga uputiti u javnu raspravu;
3. Izvršena je verifikacija Zaključka Tuzlanske koordinacije o razrješenju člana Komisije za propise i statut i
4. Donesena je Odluka o davanju saglasnosti za formiranje Sindikalne organizacije Općinskog suda Bihać.

 

Back To Top