skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA POMOĆNIKOM MINISTRA FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

ODRŽAN SASTANAK SA POMOĆNIKOM MINISTRA FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, održan je radni sastanak sa pomoćnikom ministra Federalnog ministarstva pravde, Alenom Taletovićem.

Tema sastanka je usaglašavanje oko unaprijeđenja izvršavanja Zakonskih propisa iz okvira radno- pravnog statusa državnih službenika i namještenika FBiH. Pored predsjednika Samostalnog sindikata, mr. Samira Kurtovića, sastanku je prisustvovao i predsjednik Sindikalne organizacije KPZ u FBiH Kemal Arnaut, gdje je aktualizirana tema prava zaposlenika KPZ u FBiH u pogledu izjednačavanja i usklađivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sa pravima policijskih službenika Federalnog MUP-a.

Samostalni sindikat je uputio inicijativu i akt prema Vladi FBiH u smislu održavanja zajedničkog sastanka  gdje je Ured premijera postupajući po aktu Samostalnog sindikata uputio hitan poziv Federalnom ministarstvu pravde na ruke ministra Mate Jozića za održavanje hitnog sastanka.

Obzirom da je prošlo više od dva mjeseca i da sastanak nije održan Samostalni sindikat će uputiti novi zahtjev ministru Federalnog ministarstva pravde za održavanje hitnog sastanka, a u vezi rješavanja radno- pravnog statusa zaposlenika KPZ u FBiH.

 

Back To Top