skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Nastavak 4. (124.) Sjednice Ekonomsko-socijalnog Vijeća Za Teritoriju FBiH

Održan nastavak 4. (124.) sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH

Nastavak četvrte sjednice Ekonomsko–socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, održan je 02.07.2020. godine.

Na dnevnom redu, pored usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, našli su se i razmatranje Nacrta Zakona o štrajku, Informacije o zaključenim kolektivnim ugovorima, kao i Metodologije za izračun, utvrđivanje i usklađivanje najniže plaće.

U toku sjednice postignut je konsenzus o povećanju minimalne plaće, te se očekuje da će na sljedećoj sjednici Vijeća, Federalno ministarstvo finansija pripremiti Uredbu o minimalnoj plaći, o kojoj će se zatim diskutovati. Socijalni partneri bili su saglasni u stavu da bi najpogodnije bilo mijenjati i Zakon o doprinosima, kao i Zakon o porezu na dohodak, čime bi se kreirali idealni uvjeti za povećanje minimalne plaće.

Kada je u pitanju Nacrt Zakona o štrajku, predstavnici sinidkata u Ekonomsko-socijalnom vijeću izrazili su svoje nezadovoljstvo ponuđenim tekstom Nacrta.

 

Ekonomsko-socijalno vijeće, kao najviše tripartitno tijelo na teritoriji Federacije BiH, nadležno je između ostalog da prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike i mjera ekonomske i socijalne politike na razvoj i socijalnu stabilnost, razmatra, podstiče zaključivanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora i s tim u vezi dostavlja informacije i obrazloženja ministarstvu nadležnom za rad, podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima vođenje usklađene politike cijena i plata, podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja i problema, prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona od uticaja na ekonomski i socijalni razvoj i u tom kontekstu položaj zaposlenika i poslodavaca, razmatra nacrte zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz djelokruga svog rada i svoja mišljenja o tim dokumentima dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, prati primjenu zakona i ostvarivanje prava iz oblasti rada i socijalne sigurnosti i predlaže nadležnim organima i institucijama mjere za ostvarivanje i unaprijeđivanje tih prava.

Back To Top