skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sveukupnom Reformom Javne Uprave Do Promjene I Unapređenja Statusa Državnih Službenika I Namještenika U Javnoj Upravi

Sveukupnom reformom javne uprave do promjene i unapređenja statusa državnih službenika i namještenika u javnoj upravi

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Samir Kurtović i predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija u BPK, Elmir Pilav, sastali su se 07.07.2020. godine u Goraždu, sa premijerkom Bosanko-podrinjskog kantona, Aidom Obuća i predstavnicom Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Almom Šabanija.

Cilj sastanka je nastavak socijalnog dijaloga  u vezi donošenja Zakona o plaćama u organima vlasti BPK Goražde, a ovom prilikom razgovarano je i o položaju i statusu državnih službenika i namještenika kako u FBiH i BPK. Istaknuto je da je jedan od prioriteta u sklopu reformskih aktivnosti u javnoj upravi u narednom periodu i donošenje Zakona o plaćama i naknadama u organima državne službe BPK Goražde.

Takođe, istaknuto je da je do određenog zastoja u donošenju ovog propisa došlo zbog pojave pandemije koronavirusa koja je u velikoj mjeri uticala na ekonomsku i privrednu aktivnost u Kantonu.

U narednom periodu očekivati je da će se intezivrati ovakvi razgovori, kako bi se u što kraćem roku iznašla najbolja rješenja te dostavio prijedlog zakona u skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto na sastanku, Bosansko-podrinjski kanton Goražde će nastaviti provoditi aktivnosti koje se provode i na nivou države i entiteta koji se odnose na sveukupnu reformu javne uprave koja bi rezultirala stvaranju moderne, efikasne i na istim načelima zasnovane javne uprave u FBiH.

Uzimajući u obzir sve ove aktivnosti, očekivati je da će se značajno promijeniti i unaprijediti status državnih službenika i namještenika u javnoj upravi.

Back To Top