skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Ponuda Sindikalnom članstvu Za Ljetovanje U Hotelu “ZENIT – BRO” U Neumu

Ponuda sindikalnom članstvu za ljetovanje u hotelu “ZENIT – BRO” u Neumu

Poštovani članovi Sindikata,

Obavještavamo vas da je Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH sa Hotelsko turističkim društvom “ZENIR-BRO” iz Neuma, sklopio Ugovor o korištenju usluga u hotelu “Zenit” u Neumu, pod povoljnijim uslovima za članove sindikata i njihove porodice u sezoni ljeto 2020. godine.

O svim potrebnim detaljima vezanim za korištenje navedenih usluga ljetovanje, možete se informisati na kontakt telefone koji vam stoje na prospektu.

Prospekt – Ljetovanje 2020. – Hotel zenit, Neum

https://hotel-zenit.com/

Ugovor

Back To Top