skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Javna rasprava o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca razmatran je u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona. U skladu s tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organizovalo je 17.06.2020. godine, u prostorijama Parlamenta FBiH, javnu raspravu o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Učešće u javnoj raspravi, pored predlagača, uzeli su između ostalih i predstavnici granskih sindikata: Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH, Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH, Sindikat metalaca FBiH, Sindikat elektroenergetskih radnika HZHB. Aktivno učešće u javnoj raspravi uzeli su i predstavnici poslodavaca FBiH.

Tokom rasprave o Nacrtu zakona, većina granskih sindikata je dostavila svoje prijedloge i viđenja navedenog zakona. Predsjednik SSS BiH, Mevludin Bektić dostavio je zaključak Upravnog odbora:

Sindikat odbacuje predloženi Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, zbog načina, postupka vremena u kojem se donosi isti.”

Back To Top