skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Edukacija članstva Federalnog Koordinacionog Odbora

Edukacija članstva Federalnog koordinacionog odbora

U ponedjeljak 20.05.2024 godine u prostorijama Hotela Hollywood, Federalni koordinacioni odbor je organizovao i održao edukaciju sindikalnog članstva iz svojih sindikalnih organizacija. Edukaciji je prisustvovalo 80 učesnika iz 30 sindikalnih organizacija. Edukacija je organizovana u skladu sa potrebama i zahtjevima članstva.

Na edukaciji su svoje učešće uzeli Predsjednik sindikata Samir Kurtović, dopredsjednik za pravna i statutarna pitanja Ernis Imamović, višegodišnja članica Komisije za provođennje disciplinskih postupaka u Federalnoj poreskoj upravi Belma Nezirević i medijator u organu državne službe Dejan Knežević.

Predsjednik koordinacionog odbora
Nedim Mujić je bio domaćin i moderator na ovoj edukaciji. Kolega Ernis Imamović je prezentovao određene dijelove iz Zakona o radu i poveznice istog sa kolektivnim pregovaranjem.

Predsjednik Kurtović je prezentovao ulogu i značaj sindikalnog povjerenika, proces kolektivnog pregovaranja i pojasnio primjenu kolektivnog ugovora.

Kolegica Belma Nezirević je prezentovala svoja iskustva i institute iz Uredbe o pravilima disciplinskog postupka, a kolega Knežević je prezentovao medijaciju prilikom pokrenute disciplinske prijave i način provođenja medijacije.

Nakon održane edukacije, Predsjednik koordinacionog odbora Nedim Mujić uručio je zahvalnice edukatorima za učešće na edukaciji i pruženu podršku u organizaciji i realizaciji edukacije a učesnicima edukacije uručeni su certifikati.

Edukacija članstva je bila na visokom nivou i učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i da dobiju kvalitetne odgovore i upute kako voditi socijalni dijalog sa poslodavcima i zaštiti prava radnika.

Back To Top