skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Dan Sindikata 18.05.2024.godine-34 Godine Postojanja

Dan sindikata 18.05.2024.godine-34 godine postojanja

18.maja 1990. godine prije 34 godine osnovan je naš Sindikat.

Unatoč teškoj prošlosti i dešavanjima tokom 90.tih godina, tranziciji  te promjeni ustavno pravnog uređenja Bosne i Hercegovine Sindikat je opstao i kontinuirano se razvijao svih ovih godina, do danas, kada predstavlja najbrojniji i zasigurno najbolje uređen Sindikat u Bosni i Hercegovini, ali i regionu.

Zasluge za to pripadaju svakako angažmanu, trudu i radu ranijih predsjednika Sindikata, članova organa Sindikata, sindikalnih povjerenika, svih aktivnih sindikalaca i članstva.

Sindikat okuplja članstvo zaposlenih u javnoj upravi Federacije BIH od nivoa opština, gradova, kantonalnih institucija, javnih ustanova, zavoda, agencija, pravosudnih institucija  i organa Federacije BiH,  te s tim u vezi predstavlja vrlo kompleksnu organizaciju Sindikata koja zahtjeva i maksimalan angažman i posvećenost kako bi svih 10 Koordinacionih odbora i 227 sindikalne organizacije funkcionisale i u svakom momentu štitili prava i status našeg članstva.

Želimo naglasiti da je naš Sindikat ostvario saradnju sa sindikatima u Bosni i Hercegovini, regionu, Evropi i cijelom svijetu te da smo ravnopravna članica EPSU-a Evropskog saveza sindikata javnih službi i PSI – Međunarodni sindikat javnih službi, što našem sindikatu daje legitimitet svjetskih sindikata na šta smo veoma ponosni.

Sindikat ima konstantnu saradnju sa MOR – Međunarodnom organizacijim rada u Briselu.

Želimo naglasiti dobru suradnju koju smo ostvarili s pojedinim sindikatima iz našeg okruženja uz kvalitetan partnerski i pravi sindikalni odnos sa sindikatima UPOZ-a iz Makedonije, Sindikat uprave Srbije, Sindikat pravosuđa i uprave Crne Gore, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat uprave Republike Srpske i Sindikat pravosuđa Srbije. Također, 11.februara 2022. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Sindikati su veoma važna karika svakog  društvu, i tamo gdje su radnička prava bolje zaštićena  i to društvo je prosperitetnije i bolje. To se upravo pokazalo i kod nas u ovoj  situaciji kada smo svi pogođeni pandemijom čije će se posljedice itekako odraziti na status radnika, a od sindikata zavisi koliko će ta prava ostati zaštićena i nenarušena.

Sindikat također ima važnu ulogu u osiguranju boljih uslova rada, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Sklonost poslodavaca da štede na zdravlju i sigurnosti svojih radnika, neovisno o posljedicama, organičavaju i sprečavaju povjerenici radnika za zaštitu na radu, imenovani od strane sindikata ili izabrani od svih radnika, koji nadziru primjenu propisanih mjera zaštite na radu te predlažu uvođenje novih, a što dokazuje i činjenica da i u proglašenom stanju nesreće niti jednom državnom službeniku i namješteniku nije umanjena osnovna plaća, iako je ta borba bila jako teška za rukovodstvo sindikata i predsjednike koordinacija i sindikalnih organizacija.

Uvjeren da samo zajedničkim djelovanjem i solidarnošću možemo postići i održati nivo prava koji naši članovi zaslužuju nikada nećemo i ne smijemo odustati od sindikalnog zajedništva i ustrajne borbe za prava naših članova.

Kroz socijalni dijalog ovaj Sindikat kontinuirano osigurava zaštitu prava radnika putem Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Rad svakog sindikata pa tako i našeg ima svoj temelj – sindikalne povjerenike. Njihova pozicija, rad i djelovanje izuzetno je teško i odgovorno, naročito u vremenima krize. Zato stalna edukacija povjerenika i prisutnost na terenu mogu biti garancija uspješnog djelovanja Sindikata.

Mnogi naši povjerenici imaju zavidan sindikalni staž i puno ostvarenih rezultata. Nije bilo lako niti će biti lako u budućnosti, jer to je jednostavno Sindikat, te kao predsjednik Sindikata želim da izrazim veliku zahvalnost svim našim povjerenicima na velikom i nesebičnom trudu koji su ulagali u odbrani prava naših članova uz poziv da tako nastavimo i dalje.

Želimo isto tako naglasiti da je naš Sindikat aktivno uključen i u sindikalne asocijacije izvan Bosne i Hercegovine.

Članovi našeg sindikata imaju besplatnu pravnu pomoć, kako putem stručne službe sindikata, a po potrebi se anagažuju advokatske kancelarije.

U povodu 33 godišnjice osnivanja Sindikata  svima koji su tokom svih ovih godina dali svoj doprinos i učestvovali u radu i stvaranju ovog Sindikata upućujem iskrene čestitke. Posebne čestitke upućujem ranijim predsjednicima Sindikata čiji sam nasljednik i zahvaljujem im sto su uspjeli stvoriti dobru osnovu na kojoj se kasnije kroz godine gradio i razvijao naš Sindikat.

Koristimo priliku da pozovemo Vladu FBiH, Vlade Kantona, načelnike općina, direktore javnih ustanova isve poslodavce u Fedraciji BiH da zajedničkim radomiznađemo najbolja i najkvalitetnija rješenja kojim bi poboljšati uslove rada i materijalni položaj radnika, u cilju zaustavljanja odlaska radnika iz BiH.

Članstvu i svim simpatizerima Sindikata također želim uputiti čestitke povodom 34 godišnjice sindikata u nadi da ćemo nastaviti jačati i dalje osnaživati sindikalni pokret u Federaciji BiH.

„POSTANITE I VI DIO NAJJAČEG TIMA”

„ U SINDIKATU JE SNAGA I ZAJEDNO SMO JAČI“

Back To Top