skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
OBAVIJEST O Promjeni Transakcijskog Računa 

OBAVIJEST o promjeni transakcijskog računa 

OBAVIJEST

o promjeni transakcijskog računa 

Obavještavamo sve naše poslovne partnere da je 30.11.2021 godine došlo do statusne promjene pripajanja Vakufske banke d.d. Sarajevo ASA banci d.d. Sarajevo.

Od 01.12.2021 godine naš dosadašnji transakcijski račun otvoren u 

Vakufskoj banci br. 160 104 00000 28880 mijenja se u račun  134 470 100 6995690 ASA Banka d.d. Sarajevo

 

Back To Top