skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PREGOVORI U VLADI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

PREGOVORI U VLADI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

U Vladi Srednjobosanskog kantona u Travniku, održani su pregovori sa Vladom SBK u vezi utvrđivanja osnovice za 2022. godinu.

Ispred Vlade SBK prisutan je bio premijer Tahir Lendo sa resornim ministrima finansija, uprave, obrazovanja. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH prisutni su bili predsjednik Samir Kurtović, predsjednik Sindikalne organizacije Kantonalnih organa uprave Hajrudin Alibašić i predsjednik Sindikalne organizacije Pravosuđa SBK Rešad Jašarević.

Osnovica za organe uprave SBK u 2021. godini bija je 290 KM. U pregovorima koji su se održali prije 20tak dana, Vlada SBK je predložila povećanje osnovice na 295 KM.

Dana 06.12.2021. godine, Sindikat je Vladi SBK predložio osnovicu od 330 KM. Na pregovorima koji su održani, Vlada SBK je došla sa novim prijedlogom da osnovica u 2022. godini bude 305 KM.

Samostalni sindikat je ostao pri svom stavu da osnovica bude 330 KM. U narednih 10 dana dogovoren je nastavak pregovora radi utvrđivanja osnovice za 2022. godinu.

Back To Top