skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
USVOJEN ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI TUZLANSKOG KANTONA

Dana 07.06.2022. godine održana je Skupština Tuzlanskog kantona gdje je jedna od tačaka dnevnog reda bio Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH i Koordinacija Sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona na čelu sa predsjednikom Koordinacije Amirom Sejdinovićem, poslije dugih pregovora zajedno sa novom Vladom TK na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem usaglasili su tekst Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti TK gdje je na Skupštini TK Zakon usvojen jednoglasno.

Donošenjem navedenog Zakona plate i naknade državnih službenika i namještenika i koeficijenti su usklađeni sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Usvajanje navedenog Zakona je veliki rezultat Koordinacije Tuzlanskog kantona kao i uposlenika u organima uprave i sudske vlasti. Koristimo priliku da se zahvalimo premijeru i Vladi TK na izuzetno uspješnom socijalnom dijalogu, te da su u konačnici nakon dugog perioda plate i naknade zakonom regulisane.

Back To Top