skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI BREZA

ODRŽAN SASTANAK U OPĆINI BREZA

U prostorijama Općine Breza održan je sastanak sa načelnikom Općine Breza Vedadom Jusićem. Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata Samir Kurtović, predsjednica Sindikalne organizacije Općine Breza Branka Trogrlić i članovi Sindikalnog odbora Mirsad Herco i Senida Memić. Tema sastanka je bila poboljšanje uslova i usklađivanje plata i naknada sa odredbama Kolektivnog ugovora. Dogovoreno je povećanje toplog obroka, koje je već ranije realiziovano od strane načelnika kao i da će u narednom periodu doći do usklađivanja osnovice i boda u skladu sa porastom indexa potrošačkih cijena. Načelnik Općine Breza dao je punu podršku radu sindikelne organizacije te je dogovoren nastavak uspješne saradnje i socijalog dijaloga u narednom periodu.

Back To Top