skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U Bihaću Potpisan Pristup Federalnom Kolektivnom Ugovoru

U Bihaću potpisan pristup Federalnom Kolektivnom ugovoru

Dana 03.06.2025.godine u Bihacu , Javna ustanova Socijalno -pedagoška životna zajednica Bihac i Sindikat državnih službenika i namještenika zaključili Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.
Ugovor je u ime Javne ustanove potpisao direktor Izudin Hilic, a u ime Sindikata, po ovlastenju predsjednika Sindikata, predsjednik Koordinacionog odbora USK-a Fazir Vukalic

Back To Top