skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa članovima Sindikata KPZ Sarajevo I Ustikolina

Sastanak sa članovima sindikata KPZ Sarajevo i Ustikolina

U prostorijama Doma sindikata u Sarajevu održan je sastanak sa članovima sindikata KPZ Sarajevo i Ustikolina u cilju zaštite prava radnika.
Predstavnici sindikata KPZ su informisali predsjednika sindikata Samira Kurtovića o određenim problemima koje imaju u toku rada.

Predsjednik sindikata je prezentirao ciljeve Centrale sindikata, sa osvrtom na besplatnu pravnu zastiti, od dosciplinskih postupaka, sudskih postupaka i svih drugih prava članova sindikata.
Doneseni su zaključci

– da se hitno odrzi sastanak sa direktorom KPZ Sarajevo

– da se održe sastanci sa članovima sindikata u KPZ Sarajevo i Ustikolina

– kroz medijaciju i disciplinske postupke protiv naših članova sindikata Centrala sindikata će pruziti punu besplatnu formalno pravnu zaštitu

– u slučaju kršenja Zakona koji regulišu prava radnika KPZ FBiH pokrenut će se određenih postupci protiv odgovornih osoba

– u slučaju potrebe Centrala sindikata će pripremiti Press konferenciju za medije

Predsjednik sindikata je obećao potpunu zašitu prava radnika u KPZ FBiH, jer se radi o jako teškim i zahtjevnim poslovima koji trebaju biti na najvećem nivou Federacije BiH.

Back To Top