skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sjednica Statutarne Komisije Sindikata

Sjednica Statutarne komisije sindikata

U prostorijama Centrale sindikata 19.3. 2024. godine održana sjednica Komisije za statutarna i pravna pitanja, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Na sjednici su prisustvovali: Borka Šunjić, predsjednica; Ramo Sulić, član; Meadin Balavac, član i Lejla Dračić, član, opravdano odsutan  Senad Ćustović, član.

Sjednicom je predsjedavala Borka Šunjić, predsjednica Komisije za Statutarna i pravna pitanja. Pozdravila je članove komisije, nakon čega je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sjednice Komisije za Statutarna i pravna pitanja i predložila dopunu dnevnog reda, sa tačkom: Usvajanje Poslovnika o radu Komisije za Statutarna i pravna pitanja, nakon čega je predložila novi dnevni red, kako slijedi:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Komisije za Statutarna i pravna pitanja, broj: 01-348-1/24, od 19.03.2024. godine;

2. Davanje mišljenja komisije, po zahtjevu SO Sudova i tužilaštva Tuzlanskog Kantona (akt broj: 03-11/2024, od 21.02.2024. godine).

3. Davanje mišljenja na Zapisnik Sindikalne podružnice općinskog suda Tuzla od 20.02.2024. godine;
4. Razno.

Komisija je, jednoglasno, usvojila predloženi dnevni red

Komisija za Statutarna i pravna pitanja, nakon zaključivanja rasprave, jednoglasno je, usvojila Poslovnik o radu Komisije za Statutarna i pravna pitanja, broj: 01-348-1/24, od 19.03.2024. godine, a koji je sastavni dio ovoga Izvoda iz Zapisnika.

 Predsjednica Komisje za Statutarna i pravna pitanja, Borka Šunjić, informisala je članove Komisije o prispjelim aktima, sa zahtjevom za davanje Mišljenja na iste, od strane Komisje za Statutarna i pravna pitanja.

Komisija za Statutarna i pravna pitanja, nakon završene rasprave, jednoglasno je, donijela Mišljenje broj: 01-348-3/24, od 19.03.2024. godine o predmetnim aktima, koje će se dostaviti Sindikalnoj organizaciji putem pošte.

 Predsjednica Komsije za Statutarna i pravna pitanja, Borka Šunjić, informisala je članove Komisije za Statutarna i pravna pitanja da je ispunila uvjete za odlazak u mirovinu i da je trenutno na godišnjem odmoru, te da će po isteku istog prekinuti radni odnos.

Zahvalila se članovima Komisije za Statutarna i pravna pitanja na dosadašnjoj suradnji i predložila je Lejlu Dračić, člana komisije (diplomiranu pravnicu) za novu predsjednicu Komisije za Statutarna i pravna pitanja.

Nakon okončanja rasprave, Komisija za Statutarna i pravna pitanja, jednoglasno je, donijela Odluku o izboru Lejle Dračić (TK), za predsjednicu Komisije za Statutarna i pravna pitanja.

 

Back To Top