skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sjednica Nadzornog Odbora Samostalnog Sindikata FBiH

Sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata FBiH

Dana 15.02.2023.godine, u prostorijama Samostalnog sindikata održana je sjednica Nadzornog odbora te je izvršen uvid u finansijsko poslovanje Sindikata za period 1.1. – 31.12.2023. godine, te je zaključeno da Sindikat vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji  (¨Službene novine F BiH, br. 15/21), i Pravilnikom o finansiranju i korištenju sredstava u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, uz primjenu općih načela o finansijskom poslovanju.
Na sjednici je predsjednik sindikata Samir Kurtović prezentirao financijskih izvještaj prihoda i rashoda za 2023.godinu. Nadzorni odbor sindikata je sačinio informaciju o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finansiranja i korištenja sredstava za period 1.1. – 31.12.2023. godine, te je donesen sljedeći zaključak:

1. Nadzorni odbor utvrđuje da je finansijsko poslovanje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH u 2023. godini, vođeno u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji (¨Službene novine F BiH, br. 15/21), Pravilnika o finansiranju i korištenju sredstava u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, Pravilnikom o finansijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima članovima Samostalnog sindikata, broj: 02-1003-6/1/22 od 09.12.2022. godine, te da su sredstva namjenski korištena u skladu sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2023. godinu.
2. Da su prezentirani izvještaji urađeni korektno i za svaku stavku u rashodovnoj strani postoji odgovarajući finansijski dokument.
3. Nakon uvida u Finansijski izvještaj prihoda i rashoda za period 1.1.-31.12.2023.godine godine, te detaljne kontrole finansijske i ostale dokumentacije, Nadzorni odbor konstatuje da je ista uredno vođena u skladu sa Zakonom, MRS-om i Odlukama Upravnog odbora, te su izvršene sve planirane aktivnosti uz ostvarene uštede.
4. Upravni odbor je na prijedlog Nadzornog odbora donio Odluka o otpisu potraživanja 02-246-10/23 od 24.2.2023. godine, advokat Eterović u iznosu od 1.730,00 KM, zbog nemogućnosti naplate istih, izgubljeni sudski sporovi.

Finansijski izvještaj prihoda i rashoda za period 01.01.-31.12.2023. godine prikazuje ostvaren višak prihoda nad rashodima iz tekućih sredstava, te je evidentno da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, a što jasno pokazuje ekonomično, racionalno, efikasno
i savjesno upravljanje Predsjednika Samostanog sindikata, članova Upravnog odbora i Stručne službe, te pored povećanog obima poslovanja, ovaj finansijski rezultat je pozitivan čime je postignuto efektivno poslovanje.

Ostvarena je savršena ravnoteža ukupnih prihoda s jedne strane i ukupnih rashoda s druge strane, što jasno pokazuje da mjere i radnje koje poduzima rukovodstvo i organi upravljanja Sindikata su u najboljem interesu članstva Sindikata.

Back To Top