skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
SASTANAK U ZGRADI VLADE FBIH

SASTANAK U ZGRADI VLADE FBIH

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljć sastali su se dana 13.05.2020. godine u sjedištu Vlade FBiH sa predsjednikom Upravnog odbora Samostalnog sindikata, predsjednikom KOO Federalnih organa g-dinom Ernisom Imamovićem, a kojem su prisustvovali i članovi upravnog odbora: Elvira Hurem, Emir Raščić i Nedim Mujić te član komisije za dodjelu jednokratne pomoći Miralem Dučić, kao predsjednici sindikalnh orgnizacija resornih ministarstava koji  su u sjedištu Vlade FBiH.

Sastanak je otvorio predsjednik UO Ernis Imamaović koji je upoznao prisutne o svim aktivnostima za vrijeme proglašenja stanje nesreće i korone, osvrnuo se na najave smanjenja plaća, Izmjene i dopune Zakona o radu, kao dr. Također se zahvalio stručnoj službi na adekvatnim reakcijama prema poslodavcima na osovu zahtjeva sindikalnih organizacija FKO.

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, upoznao je prisutne sa aktivnostima Samostalnog sindikata a koje su intezivno vođene u vrijeme pandemije Covid-a 19, te o radnjama i mjerema koje je poduzimao i provodio Samostalni sindikat sa ciljem zaštite zdravlja i stečenih prava članova Samostalnog sindikata kao i poduzetim mjerama na zaustavljanju ad hoc donošenja Izmjena i dopuna Zakona o radu a koji je u nekim svojim predloženim odrebama bio nepovoljan za radnike. Takođe, istakao je i ulogu Samostalnog sindikata u zaustavljanju planiranih aktivnosti Vlade FBiH a na smanjenju plaća uposlenicima, nakon čega je došlo i do usvajanja rebalansa budžeta gdje se stavka za plaće nije mijenjala. Upoznao je prisutne i sa stanjem po pitanju realizacije sudskih i vansudskih nagodbi a po osnovu utuženja i prispjelih presuda. Prisutni su upoznati i sa planiranim aktivnostima Samostalnog sindikata za tekuću godinu a čija realizacija će u velikoj mjeri ovisiti od procjene i stanja epidemiološke situacije u FBiH. Nakon toga otvorena je rasprava u kojoj je i predsjednik Upravnog odbora, Ernis Imamović, iznio i pojasnio neke činjenice u vezi dostavljenih prijedloga za izmjene i dopune Zakona o radu.

Na kraju su se predstavnici sindikata složili da se nastavi ovako dobra saradnja, te da predstavnici sindikata preko ESV aktivno učestvuju u njegovom radu, a da se svi predstavnici sindikata i članovi sindikata daju svoj doprinos sa novim prijedlozima i rješenjima određenih pitanja, kako bi se lakše prevazišle ove otežavajuće okolnostiu radu.

Predsjednik FKO i UO je predložio da se pokuša potpisati Ugovor o korištenju kapaciteta Reumala u Fojnici sa posebnim olaksicama za članove sindikata.

Back To Top