skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PREDSTAVNICI SAMOSTALNOG SINDIKATA FBIH POSJETILI KOO SINDIKALNIH ORGANIZACIJA ZE- DO KANTONA

PREDSTAVNICI SAMOSTALNOG SINDIKATA FBIH POSJETILI KOO SINDIKALNIH ORGANIZACIJA ZE- DO KANTONA

Dana 12.05.2020. godine, predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH održali su radni sastanak sa predsjednicom Koordinacionog odbora ZE-DO kantona, Edinom Gazić. Sastanak je održan u Zenici, te je tom prilikom predsjednica upoznala predsjednika Samostalnog sindikata FBiH o aktivnostima koje je vodila KOO ZE- DO kantona za vrijeme prirodne nesrece, odnosno Korona virusa. Posebno je istakla da na samom početku Korona virusa, članovi sindikata od općine, kantona, pravosudnih organa i javnih ustanova nisu bili adekvatno zaštićeni, ali da se nakon reakcija Sindikata to stanje popravilo.

U proteklom periodu u stalnosti je održana komunikacija sa granskim sindikatom, posebno jer su bile najave da će doći do smanjenja plata. Granski sindikat je uputio akte prema predsjedniku Skupštine ZE- DO kantona i premijeru ZE- DO kantona, sa upozorenjem da se ne smiju kršiti zakoni i Kolektivni ugovor  i da ne smije doći do umanjenja plata.

Od predsjednika Skupštine ZE- DO kantona i premijera ZE- DO kantona smo dobili obavijest da Vlada ZE- DO kantona nije razmatrala umanjenje plata državnih službenika i namještenika kantonalnih organa uprave, te su naveli da su u proteklom periodu imali jako dobru saradnju sa Sindikatom i da će se iste aktivnosti nastaviti i dalje.

Također, predsjednica KOO ZE-DO kantona je navela da ima konstantnu komunikaciju sa predsjednicima Sindikanih organizacija od općina do kantona, te da nije došlo do umanjenja plata.

Istakla je da je u općini Maglaj bilo pokušaja po navedenom pitanju, ali da će uslijediti adekvatna reakcija Sindikata. Obzirom na stanje nesreće u FBiH, Korona virusa, i nemogućnosti sastajanja u većem obliku, predsjednica Edina izrazila je veliko zadovoljstvo posjete predstavnika Granskog sindikata kao i zahvalnost na adekvatnoj podršci.

Back To Top