skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa SO KOU KS

Sastanak sa SO KOU KS

U prostorijama Centrale sindikata održan je sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije Kantonalnih organa uprave Kantona Sarajevo, gdje su učešće uzeli predsjednica SO Naida Tukić, zamjenik predsjednice SO Narcis Taso i preds Nadzornog odbora SO Dževad Paradžik.
Ispred Centrale sindikata prisutni su bili predsjednik sindikata Samir Kurtović i predsjednik Koordinacije Kantona Sarajevo Enes Šabić.

Predsjednik sindikata je prezentirao aktvinosti Centrale sindikata i strateške ciljeve za naredni period.
Predstavnici SO su imali priliku da postave niz pitanja i da predloze određene aktivnosti u narednom periodu. Predsjednik KO KS Enes Šabić je upoznao prisutne o aktivnostima KO KS.

Sastanak je protekao na visokom nivou gdje su upoznati o transparentosti i otvorenosti sindikata i pružanju besplatne pravne zašite i pomoci u cilju zaštite prava radnika kao i svih benefita koje imaju članovi sindikata.

Donesen je zaključak da se u periodu od 11. do 13. 12.2023. Održi sjednica Sindikalnog odbora SO u Centrali sindikata u cilju detaljnijeg izlaganja u vezi:

– utvđivanja osnovice za 2024.god.

– kolektivno pregovaranje

– benefiti članova sindikata

– edukacije članstva i zašita prava uposlenika

Centrala sindikata stoji na raspolaganju svim članovima sindikata a sve u cilju poboljšanja plata i dodatnih primanja i adekvatne pravne zašite od disciplinskih postupaka do prvostepenih, drugostepenih postupaka i vođenja sudskih postupaka.

“U SINDIKATU JE SNAGA”

 

Back To Top