skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Predstavnika Sindikata JU Centar Za Djecu I Odrasle Osobe S Posebnim Potrebama ZDK Sa Predstavnicima Resornog Ministarstva Za Rad,socijalnu Politiku I Izbjeglice ZDK

Sastanak predstavnika Sindikata JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK sa predstavnicima resornog Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Dana 16.06.2022. godine s početkom u 11:00 sati održan je radni sastanak na temu “Povećanje plaća radnicima JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK i potpisivanje Kolektivnog ugovora državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sastanku su prisustvovali Azra Šabanović ministrica, Dijana Dedić sekretar ministarstva, Lamija Piljug uposlenica ministarstva i predsjednica Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, Nurđehan Šahinović direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, Samir Kurtović predsjednik Samostalnog sindikata, Halida Begagić članica upravnog odbora SO Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK i Nedim Patković Predsjednik SO Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK.

Predstavnici Sindikalne organizacije Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK zajedno sa predsjednikom Sindikata Samirom Kurtovićem u nekoliko navrata su se obraćali sa zahtjevima za sastanak u vezi aktivnosti oko pristupanja Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i povećanja osnovice za obraćun plaće koja se nije mjenjala od 2014. godine, kako direktoru Ustanove, Upravnom odboru tako i resornom Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Predstavnici Sindikata su predlagali da se uzme u obzir porast troškova života, koji su znatno viši u odnosu na 2014. godinu te da im se uvećanje plaća približi plaćama u javnoj upravi, što bi bilo na mjesečnom nivou cca 30.000 KM, te da direktor Ustanove izvrši potpisivanje Kolektivnog ugovora.

Poslije dužeg pregovaranja doneseni su slijedeći zaključci:

  1. Ministrica Azra Šabanović zahtjeve sindikata smatra opravdanim, kako zahtjev vezan za plaću tako i zahtjev vezan za potpisivanje Kolektivnog ugovora, te da će zahtjev za povećanje plaće uputiti prema Vladi ZDK i Premijeru gosp. Mirnesu Bašiću.
  2. Drugi zaključak se odnosi na pristup Kolektivnom ugovoru za službenike organa i uprave i sudske vlasti u FBiH te se daje ovlaštenje direktoru JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK da sa predsjednikom Samostalnog sindikata potpiše Sporazum o pristupu Kolektivnom ugovoru.
Back To Top