skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Kod Načelnika Općine Kakanj

Sastanak kod načelnika općine Kakanj

Odrzan je sastanak kod načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića gdje su bili prisutni  predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović i predstavnice Sindikata Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj predsjednica Munevera Šehić i zamjenica Adisa Pirić.

Razgovaralo se o jačanju statusa radnika Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj.
U narednom periodu zajednički će se raditi na usklađivanju internih dokumenata javnih ustanova u Kaknju, kao i na unapređenju uslova rada u skladu sa kolektivnim ugovorom. Donesen je i zaključak da se urade izmjen Pravilnika kako bi se uskladili benefiti primanja sa drugim Javnim ustanovama gdje je osnivač opcina Kakanj.

Sastanku su prisustvovali i saradnici načelnika Enver Kusić, Mahir Sikira i Edin Aliefendić.

Back To Top