skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
SAOĆENJE ZA JAVNOST

SAOĆENJE ZA JAVNOST

Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, pozvao je premijera Federacije BiH, g-dina Fadila Novalića, da u okviru svojih nadležnosti poduzme sve aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i života uposlenika državne službe na područiju Federacije BiH. Posebno se odnosi na pojavu i širenje korona virusa u našoj zemlji, a koji je odnedavno i globalni zdravstveni problem, tražili smo da se odrede posebne mjere zdravstvene zaštite unutar institucija, sa posebnim akcentom na već planirane manifestacije, konferencije i slična grupna okupljanja, kao i dolaske stranih delegacija u institucije državne službe, te da premijer u okviru svojih nadležnosti koordinira aktivnostima između Vlada Kantona.

Podsjećamo na zakonske obaveze poslodavaca i uposlenika u skladu sa odredbama  Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Poslodavci su dužni poduzeti sve aktivnosti u okviru svojih nadležnosti s ciljem prevencije, zaštite života i zdravlja radnika na područiju Federacije BiH. Uposlenici državne službe dužni su odgovorno se ponašati prema svom zdravlju, poduzimati mjere predostrožnosti i pridržavati se uputa nadležnih zdravstvenih institucija.

Back To Top