skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
REAKCIJA SINDIKATA NA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU ZE- DO KANTONA

REAKCIJA SINDIKATA NA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU ZE- DO KANTONA

Dana 27.01.2019. godine, održana je Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, na kojoj se raspravljalo o nedavno usvojenom Zakonu o izmjeni zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko- dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 5/ 11 ).

Naime, Vlada Zeničko- dobojskog kantona je na sjednici održanoj dana 30.12.2019. godine, donijela gore navedene izmjene i dopune zakona po skraćenom postupku, bez obrazloženja, čime je prekršila Poslovnik o radu  Vlade Zeničko- dobojskog kantona.

Navedenim izmjenama i dopunama zakona ukinut je dodatak na plaću starješinama profesionalne vatrogasne jedinice, njihovim zamjenicima i vatrogascima u profesionalnim jedinicama organa uprave civilne zaštite općine i kantona, kojima isti pripada zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva.

S tim u vezi, Upravni odbor je donio slijedeće zaključke:

  1. Sindikat će poduzeti sve pravne radnje prema nadležnim institucijama u cilju zaštite naših članova, posebno kada je u pitanju gore navedeni zakon kojim je umanjeno pravo članova naše sindikalne organizacije i to Vatrogasnih brigada Zeničko-dobojskog kantona;
  2. Da se pod hitno uputi izmjena i dopuna navedenog zakona koji će se uputiti Vladi Ze-do kantona, kojim će se navedeno izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona staviti van snage i vratiti u prvobitno stanje;
  3. Da se što prije održi sastanak sa Premijerom vlade Zeničko-dobojskog kantona kao i resornim ministrom, kako bi istog upoznali sa navedenom situacijom;
  4. Da se obavijesti Skupština Zeničko-dobojskog kantona;
  5. Poduzimanje odgovorajućih pravnih radnji putem nadležnih pravosudnih institucija;
  6. Organizovanje press konferencije na kojoj će prisustvovati svi predstavnici Sindikalnih organizacija profesionalnih vatrogasnih jedinica, kako bi upoznali javnost o novonastaloj situaciji grubog kršenja stečenih prava.
Back To Top