skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PREGOVORI U VEZI UTVRĐIVANJA OSNOVICE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

PREGOVORI U VEZI UTVRĐIVANJA OSNOVICE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Dana 07.10.2021.godine održan je sastanak Sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika u organima uprave Srednjobosanskog kantona. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH sastanku su prisustvovali: predsjednik mr. Samir Kurtović, predsjednik  Sindikalne organizacije Pravosuđa SBK- Rešad Jašarević, predsjednik Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Srednjobosanskog kantona Travnik- Hajrudin Alibašić, dok su ispred pregovaračkog tima Vlade sastanku prisustvovali: premijer Tahir Lendo, ministar obrazovanja nauke kulture i sporta Bojan Domić, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić, ministar pravosuđa i uprave Zoran Marković, ministrica finansija Mirjana Plavčić. Predsjednik Samir Kurtović je napravio komparaciju osnovice u Federaciji i pojedinačno za kantonalne nivoe vlasti sa osvrtom na osnovicu za obračun plata u općinama SBK. Predsjednik Kurtović je dao punu podršku sindikalim predstavnicima u borbi za povećanje visine osnovice za obračun plata za 2022 godinu.

Poslije duže rasprave za povećanje visine osnovice za obračun plata za 2022.godinu donesen je zaključak da se izvrše konsultacije, te da se u narednih 15 dana zakažu novi pregovori kako bi se utvrdila osnovica za 2022. godinu.

 

Back To Top