skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Press Konferencija U Domu Sindikata

Održana press konferencija u Domu sindikata

Dana 12.10.2021. godine u prostorijama Federalnog ministarstva pravde održan je sastanak sa ministrom pravde, gospodinom Matom Jozićem i njegovim pomoćnicima, a u vezi primjene člana 130. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu ZIKS).

Nakon iznešenih prijedloga od strane predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika, predsjednika Samira Kurtovića, predsjednika Sindikalne organizacije KPZ u FBIH Kemala Arnauta i sindikalnog povjerenika KPZ ZT Zenica Harisa Kavazovića, donesen je zaključak da Federalno ministarstvo pravde izvrši primjenu  člana 130.  stava 4. , gdje je neophodno da Federalno ministarstvo pravde dostavi Vladi Federacije BiH spisak radnih mijesta, utvrđenih Pravilnikom o sistematizaciji radnih mijesta, a koji se navode u članu 130. stav 1.

Također, donesen je zaključak da će predstavnici Sindikalnih organizaija uzeti učešće u pripremama za izradu navedenog dokumenta, a koji će se uputiti prema Vladi Federacije BiH.

Nakon sastanka u Federalnog ministarstva pravde u prostorijama Doma sindikata održana je press konferencija po gore navedenim pitanjima.

Na press konferenciji mediji su upoznati sa problemima sa kojima se susreću uposlenici Kazneno- popravnih zavoda u FBiH, sa  posebnim osvrtom na određenu diskriminaciju prilikom penzionisanje istih. Pored navedenog, predsjednik Sindikata mr. Samir Kurtović je također upoznao medije o poslovima, zadacima kao i o otežanim uslovima u kojima rade i borave uposlenici Kazneno- popravnih zavoda u FBiH.

Samostalni sindikat će istrajati u navedenim aktivnostima, a sve u cilju poboljšanja uslova rada i materijalnog položaja uposlenika KPZ- a, uz poštivanje i primjenu člana 130. ZIKS- a.

Predsjednik Sindikata nagovijestio je da će biti održan radni sastanak i sa premijerom Fadilom Novalićem, u cilju rješavanja otvorenih pitanja, kao i o pregovorima o produženju Kolektivnog ugovora i utvrđivanju osnovice za 2022. godinu.

Medijima se obratio i predsjednik Sindikalne organizacije Kazneno- popravnih zavoda u FBiH Kemal Arnaut, koji je javnost pobliže upoznao sa poslovima i aktivnostima koje obavljaju uposlenici Kazneno- popravnih zavoda u FBiH. Također, upoznao ih je i sa problemima, sa kojima se uposlenici svakodnevno suočavaju u svom radu, a kod primjene i poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu odnos prema zatvorenicima u FBiH.

Učešće u press konferenciji uzeo je i povjerenik Sindikalne organizacije Kazneno- popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica Haris Kavazović, koji se osvrnuo na svakodnevne probleme koje ima KPZ ZT Zenica i predložio određena  rješenja u cilju regulisanja prava iz radnog odnosa i uslova rada i boravka uposlenika i zatvorenika. Cijeneći gore sve navedeno Samostalni sindikat očekuje podršku resornog ministarstva pravde i Vlade FBiH na realizaciji opravdanih i pravno utemeljenih zahtjeva samostalnog sindikata kao i primjenu člana 130. ZIKS- a.

 

Back To Top