skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik Sindikata Uzeo Učešće U Online Konferneciji Na Temu “Odbrana I Jačanje Sindikalnih Prava U Javnim Službama”

Predsjednik Sindikata uzeo učešće u online konferneciji na temu “Odbrana i jačanje sindikalnih prava u javnim službama”

Dana 25.05. – 26.05.2021. godine, održana je online konfernecija na temu ” Odbrana i jačanje sindikalnih prava u javnim službama”, gdje je učešće uzeo predsjednik Samir Kurtović među 120 učesnika.

Konferencija označava pokretanje zajedničkog projekta sa EUROMIL i EuroCOP, Federacije koje predstavljaju vojno i policijsko osoblje.

Mnogi od članova Sindikata suočavaju se sa ograničenjima prava na organizovanje, pregovaranje i štrajk akcije. U nekim zemljama ograničenja ili potpune zabrane posebno utiču na uniformisano osoblje- ne samo vojsku i policiju, već i vatrogasce, zatvorsko osoblje, pa čak i hitnu službu uslužnih radnika. Međutim, oni mogu ujecati i na druge radnike kao što su državni službenici i radnici u energetskim i vodovodnim službama.

Ovo pitanje je premjestilo dnevni red unutar Evropske unije s transpozicijom, direktivu o transparentnim i predvidljivim radnim uslovima.

Promjena u posljednjem trenutku direktiva daje državama članicama mogućnost da isključe određene kategorije radnika ( državni službenici, javne hitne službe, oružane i policijske snage) iz pokrivenosti dijelova zakonodavstva. Međutim, to je pitanje koje zabrinjava i mnoge zemlje van EU.

Ovaj projekat će u nastavku saradnje pružiti podružnicama priliku da razgovaraju sa tri Saveza o izazovinma i suočavanju, učeći od kolega, posebno u onim zemljama sa dobrim dosijemo u pružanju svih osnovnih prava Sindikata širom javnih službi.

Ova početna konferencija je prva velika razmjena u okviru projekta i cilj joj je da prepozna izazove s kojima se suočavamo i u pogledu zemalja u kojima postoje zabrane i ograničenja.

Finansiranje projekta od strane Evropske komisije omogućilo je da se ugovori istraživanje i rad na Univerzitetu u Gentu koji će pružiti pregled trenutnog stanja na osnovna prava za organizovanje, pregovaranje i štrajk. Ostali govornici su uključili Carlos Carrion- Crepso, stručnjak za međunarodnu organizaciju Međunarodne organizacije rada usluge i komunalije i Adam Pokorny iz Evropske komisije.

Također, najavljeno je i obilježavanje 23. juna, Međunarodni dan javnih službi,  gdje će Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH također uzeti učešće i biti dio projekta u namjeri da djelatnici javnih službi omoguće ljudima uživanje njihovih ljudskih prava, osiguraju da zemlje postižu ciljeve održivog razvoja i da EU ostvari europski stup socijalnih prava.

To je dan kada slavimo doprinos radnika javnih službi našim zajednicama.

 

Back To Top