skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Sastanak Na Temu “Korištenje Digitalnih Alata U Cilju Poboljšanja Procesa Zapošljavanja U Javnoj Upravi U BiH”

Održan sastanak na temu “Korištenje digitalnih alata u cilju poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u BiH”

Dana 27.05.2021. godine u prostorijama Samostalnog sindikata, održan je sastanak u okviru projekta “Korištenje digitalnih alata u cilju poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u BiH”.

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, ugostio je radnu grupu učesnika, i to u sastavu: Emir Hrustanović, Ured za Evropske integracije FBiH, Jasmina Salihović, Viša stručna saradnica – prevodilac Brčko distrikt BiH, Sara Bosnić, Inspektor u Jedinici za međunarodnu saradnju i evropske integracije- MUP RS, Leontina Jurić, Stručni savjetnik za promociju razvojnih aktivnosti- ZDK kanton i Miralem Smajić, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja Tuzlanskog kantona.

Pitanja o kojima se diskutovalo na sastanku su sljedeća:

–  Na koji način se može regulisati prikupljanje podataka na “platformi za zapošljavanje”? Ko može upravljati istima? Koliko dugo?
–  Da li je Agencija za državnu službu do sada pokušavala napraviti platformu za online prijavu, zapošljavanje, testiranje?
– Da li bi prvo trebalo harmonizirati procese zapošljavanja na svim nivoima? Da li se bez toga može uopšte razmišljati o nekoj online platformi?
– Na koji način Agencija radi na transparentnosti procesa zapošljavanja, s obzirom da znamo da postoji neko nepovjerenje građana prema procesima zapošljavanja?
– Na koji način bi digitalna rješenja mogla doprinijeti većoj transparentnosti u zapošljavanju?
– Na koji način održavate digitalne servise, ukoliko ih imate? Finansijska sredstva za održavanje?
– Statistički podaci o broju žalbi na konkurse, o broju realizovanih i poništenih konkursa?
– Po uzoru na koji model ste krenuli u izradu HRMIS?Koje su prednosti ili nedostaci u odnosu na druge modele?

Da li imate uređen pristup svojoj instituciji za osobe sa invaliditetom (rampa na ulazu) i da li imate prostorije prilagođene radu osoba sa invaliditetom u svojoj instituciji?
– Da li imate u Vašoj instituciji zaposlene osobe sa invaliditetom?
– Da li imate osobu kojoj se osobe sa invaliditetom mogu obratiti u Vašoj instituciji za sva poslovna pitanja?
– Da li imate web sajt Vaše institucije prilagođen korištenju osobama sa invaliditetom?
– Da li Vaša institucija učestvuje u nekom projektu (ili ga planira) koji podrazumijeva unapređenje rada u Vašoj instituciji potrebama osoba sa invaliditetom?

Pored navedenih pitanja, učesnici su postavljali dodatna pitanja predsjedniku, te su bili izuzetno zadovoljni odgovorima i stručnim objašnjenjima.

Dogovoren je nastavak saradnje.

 

 

Back To Top