skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Potpisan Sporazum U Vladi ZDK

Potpisan Sporazum u Vladi ZDK

U prostorijama Vlade ZDK potpisan je Sporazum o utvrđivanju osnovice za plate za 2021. godinu.

Sporazum su potpisali ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBIH, predsjednik Mr. Samir Kurtović, a ispred Vlade ZDK premijer Mirnes Bašić.
Navedenim Sporazumom nije došlo do umanjenja prava državnih službenika i namjesštenika u organima uprave ZDK.
Koristimo priliku da pohvalimo socijalni dijalog između predstavnika Vlade ZDK i Samostalnog sindikata.

Back To Top