skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Vanredna Sjednica Koordinacionog Odbora Srednjobosanskog Kantona

Održana vanredna sjednica Koordinacionog odbora Srednjobosanskog kantona

Koordinacioni odbor Srednjobosanskog kantona (SBK/KSB) održao je vanrednu sjednicu u Travniku, dana 24.01.2024. godine. Sjednici su prisustvovali svi predsjednici sindikalnih organizacija Srednjobosanskog kantona: Senad Džaja, SO Općina Novi Travnik; Sanel Turbo, SO Općina Donji Vakuf; Indir Melić, SO Općina Travnik; Amir Polutan, SO Općina Fojnica; Blaženka Pavlović, SO Općina Busovača; Haris Haznadarević, SO Općine Bugojno; Rešad Jašarević, SO Sudova i tužlaštva SBK/KSB; Hajrudin Alibašić, SO Kantonalnih organa dravne službe SBK/KSB; Kasim Smajić, SO Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Fojnica; Damir Trako, SO Općine Vitez; Amarela Čosić, SO Općine Jajce, te Samir Pinjo; sekretar Koordinacionog odbora SBK/KSB. Sjednicom je predsjedavao Semin Konjalić, predsjednik Koordinacionog odbora Srednjobosanskog kantona, a ispred centrale sindikata istoj je prisustvovao Adil Aljić, generalni sekretar Sindikata.

Na sjednici Koordinacionog odbora SBK/KSB izvršena je verifikacija mandata novih predsjednika sindikalnih organizacija iz SO Općine Fojnica i SO Općine Travnik, nakon čega je Koordinacioni odbor Srednjobosanskog kantona usvojio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2023. godinu. Predsjednik Koordinacionog odbora SBK/KSB Semin Konjalić, zahvalio se svim članovima koordinacije na uspješnoj saradnji u proteklom periodu i uručio je Zahvalnicu predsjedniku Sindikata, Samiru Kurtoviću, na uspješnoj saradnji i za izuzetan doprinos u radu i unaprijeđenju rada Sindikata, a koju je preuzeo generalni sekretar, zbog opravdane odsutnosti predsjednika Sindikata. Nastavak vođenja sjednice preuzeo je generalni sekretar sindikata, koji se zahvalio Seminu Konjaliću, ispred Centrale sindikata, na uspješnoj saradnji i poželio mu dobro zdravlje i da dugo uživa u svojoj zasluženoj mirovini.

Poslije završetka svečanog dijela sjednice, pristupilo se izboru novog predsjednika Koordinacionog odbora. Za predsjednika Koordinacionog odbora SBK/KSB izabran je Rešad Jašarević, predsjednik SO Sudova i tužlaštva SBK/KSB. Nakon toga pristupilo se i izboru za člana Nadzornog odbora Samostalnog sindikata i izabran je Samir Pinjo, dosadašnji sekretar Koordinacionog odbora SBK/KSB. Koordinacioni odbor je donio i određene zaključke koji će se razmatrati na narednoj sjednici koordinacionog odbora.

Back To Top