skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Osnovica Za 2024.godinu Je 425,00 KM Bod 1,00 Za Federalni Nivo Uposlenika

Osnovica za 2024.godinu je 425,00 KM bod 1,00 za Federalni nivo uposlenika

Parlament Federacije BiH je usvojio budžet za 2024.godinu, predsjednik sindikata Samir Kurtović bio je prisutan na sjednicama Parlamenta FBiH, Predstavničkog doma i Doma naroda.

Dana 22.1.2024.godine u Uredu premijera Vlade Federacije BiH potpisan je Sporazum o utvrđivanju
osnovice i boda sa zamjenikom premijera Vlade FBiH, ministrom Vojinom Mijatovićem, Ispred Sindikata potpisnik je bio Samir Kurtović.
Na potpisivanju je bio i federalni ministar finansija Toni Kraljević.
Navedenim Sporazumom je utvrđena osnovica 425,00 KM i bod 1,00, gdje je došlo do usklađivanja osnovice i boda u visini od 10,50 %, sa rastom indeksa potrošačkih cijena shodno odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama u organima vlasti Federacije BiH. Sporazum je objavljen u (“Službenim novinama FBiH”, broj 6/24)
Primjena navedene osnovice za platu  je od januara  2024.godine.
Back To Top