skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Upravnog Odbora U Vogošći

Održana sjednica Upravnog odbora u Vogošći

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine održao je dana 18.09.2020. godine svoju redovnu 19. sjednicu u Vogošći. Pored redovnih tema razmatralo se i o Informaciji o donošenju Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnih službenika u organima državne službe u FBiH, a koja je predhodno sa predstavnicima Vlade i Sindikata u cijelosti usaglašena. Nakon pregleda iste, te dodatanog usaglašavanja prečišćenog teksta, predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, dat će saglasnost na istu, obzirom da je u izradi iste učestavovao Samostalni sindikat, kao i da su uvaženi određeni zahtjevi predstavnika Sindikata.

Takođe, članovi Upravnog odbora upoznati su i o trenutnom statusu Izmjena i dopuna Zakona o radu kao i o redoslijedu potrebnih aktivnosti kako bi se isti ponovo našao u parlamentarnoj proceduri, a koje podrazumjevaju određene aktivnosti Ekonomsko socijalnog vijeća i održavanje javne rasprave, pa do ponovnog upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Back To Top