skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA SINDIKALNE ORGANIZACIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO- OSLOBODILAČKOG RATA

ODRŽANA SJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA SINDIKALNE ORGANIZACIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO- OSLOBODILAČKOG RATA

Dana 16.09.2021. godine u prostorijama Samostalnog sindikata, održana je sjednica Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog  rata, gdje je pored aktuelnih tema SO Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog  rata, predsjednik Samostalnog sindikata mr. Samir Kurtović informisao prisutne o aktivnostima u Centrali Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH. Također, posebno se osvrnuo na temu Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti FBiH, Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o aktivnostima koje će voditi Centrala Sindikata sa ciljem edukacije članstva, povjerenika odnosno predsjednika Sindikalnih organizacija.

Predstavnici Sindikalnog odbora Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog  rata dali su punu podršku predsjedniku Samostalnog sindikata kao i Upravnom odboru Samostalnog sindikata.

Back To Top