skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Nadzornog Odbora Samostalnog Sindikata

Održana sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata

Dana 17.09.2021. godine održana je redovna sjednica Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH. Sjednici su prisustvovali članovi Nadzornog odbora: Mirsada Ćorović, Šefika Rahmani, Krešo Jakić, Senahid Ibrahimović i novi član Nadzornog odbora Adi Dautović.

Na sjednici je izabrana nova predsjednica Nadzornog odbora Mirsada Ćorović, a zbog odlaska u penziju dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Ismaila Mašića. Nadzorni odbor je proveo redovnu proceduru kontrole Finansijskog poslovanja Samostalnog sindikata za period 01.01. – 30.06. 2021. godine i sačinio je Informaciju Nadzornog odbora o izvršenom pregledu finansijske i druge dokumentacije.

Back To Top