skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Koordinacionog Odbora Sindikalnih Organizacija Kantona Sarajevo

Održana sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo

Dana 29.07.2021.godine održana je sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo.

Tačke dnevnog reda su bile:

  1. Donošenje odluke o određivanju 17 učesnika sportskih igara Samostalnog sindikata i devet učesnika seminara, koji će se održati u periodu od 02.09. do 05.09.2021. godine u hotelu “Zenit” u Neumu (pripadajući broj učesnika po koordinacijama utvrđen poštujući epidemiološke mjere);
  2. Prijedlog člana Komisije za finansijsku pomoć Samostalnog sindikata ispred KOOKS-a (dosadašnjem članu Komisije Kadić Almi prestao mandat zbog odlaska u penziju);
  3. Donošenje odluke o utvrđivanju mjesečne naknade sekretaru KOOKS-a za 2021. godinu;
  4. Aktuelna situacija u Sindikatu;
  5. Tekuća pitanja.

Predsjednica KOO KS Višnja Ljubijankić otvorila je sjednicu te su donesene odgovarajuće odluke koje se odnose na učešće predstavnika KOO KS za Sportske igre Samostalnog sindikata i edukaciju na temu “Primjena Zakona o zaštiti na radu i Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH”.

Također je utvrđen prijedlog novog člana Komisije za dodjelu finansijske pomoći umjesto Kadić Alme zbog odlaska u penziju. Predsjednica KOO KS je dala riječ predsjedniku Samiru Kurtoviću da upozna učesnike sastanka sa aktivnostima koje vodi Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH.

Predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović je informisao članove KOO KS o aktivnostima koje provodi Stručna služba Sindikata sa posebnim osvrtom na potpisivanje Kolektivnog ugovora, upućivanje dopisa prema Vladi FBiH radi zaštite prava članova Sindikata, izrade Izvještaja o radu organa i tijela Samostalnog sindikata kao i o aktivnostima koje su planirane početkom septembra, a koje se odnose na edukaciju i i održavanje sportskih igara.

Pored navedenog otvorena su pitanja koja se odnose na donošenje Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Nakon obraćanja predsjednika Samira Kurtovića data je mogućnost predsjednicima Sindikalnih organizacija da postavljaju odgovarajuća pitanja te su tom prilikom dali i punu podršku radu predsjednika Samostalnog sindikata, Samiru Kurtoviću i KOO KS.

Sjednica je rezultirala uspješno i data je pohvala svim učesnicima, predsjedniku Sindikata Samiru Kurtoviću kao i predsjednici KOO KS Višnji Ljubijankić na izuzetnom doprinosu i angažmanu tokom sjednice.

Back To Top