skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Načelnikom Općine Zavidovići

Održan radni sastanak sa načelnikom Općine Zavidovići

Delegaciji Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, a koju su činili: Dopredsjednik Sindikata, Nermin Ljubović; Generalni sekretar, Adil Aljić; predsjednica Sindikalne podružnice JU Centar za socijalni rad Zavidovići, Mirnesa Husanović i članovi Sindikalnog odbora podružnice Belmin Avdičević i Amir Sačić. Upriličen je prijem kod Općinskog načelnika Zavidovići, g-dina Hašima Mujanovića.

Tema sastanka bila je poboljšanje radno-pravnog statusa uposlenika JU Centar za socijalni rad Općine Zavidovići. U veoma otvorenom i konstruktivnom razgovoru sa Općinskim načelnikom, konstatovano je da ima dosta prostora za poboljšanje međusobne saradnje i za zajedničkim djelovanjem u narednom periodu, a na opće zadovoljstvo i korist građana Općine Zavidovići. Takođe, otvorena je i mogućnost poboljšanja radno-pravnog statusa uposlenika, obzirom da isti imaju znatno manja primanja od nekih drugih uposlenika, a zbog specifičnosti rada JU Centar za socijalni rad nisu u mogućnosti ostvarivati vlastite prihode iz drugih izvora finansiranja, jer ne pružaju usluge građanima koje se naplaćuju i ne ostvaruju profit. Sindikalna podružnica će sačiniti prijedlog određenih aktivnosti i potrebnih mjera koje će u formi inicijative uputiti prema Općinskom načelniku na razmatranje, a nakon toga će se upriličiti radni sastanak sa ciljem usaglašavanja iznijetih prijedloga.

Back To Top