skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Koordinacije Tuzlanskog Kantona

Održana sjednica Koordinacije Tuzlanskog kantona

Održana je redovna sjednica Koordinacije Tuzlanskog kantona, dana 05.08.2021. godine u prostorijama Doma sindikata u Tuzli. Sjednici su prisustvovali: Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata, Snežana Katkić, dopredsjednik Sindikata za strategiju i razvoj; Amir Sejdinović, predsjednik Koordinacije TK, Hasan Tokić, član Upravnog odbora; Adil Aljić, generalni sekretar Sindikata i predsjednici sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona. Predsjednik Samostalnog sindikata informisao je prisutne o aktuelnim dešavanjima u Samostalnom sindikatu, sa posebnim osvrtom na Izvještaj organa i tijela sindikata i finansijski izvještaj kao i izvještaj Nadzornog odbora za 2020.godinu. 

Predsjednici sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona referisali su stanje i probleme sa kojim se suočavaju u svojim sindikalnim organizacija, a nakon obavljene rasprave doneseni su i određeni Zaključci, kako slijedi:

  1. Predsjednik Samostalnog sindikata i predsjednik Koordinacije Tuzlanskog kantona zajedno sa predsjednikom Sindikalne organizacije općine Srebrenik, dogovorit će radni sastanak sa Načelnikom općine Srebrenik, a radi rješavanja nastalih potraživanja u vezi sudskih presuda, a po osnovu tužbi članova Samostalnog sindikata.
  2. Predsjednik Samostalnog sindikata i predsjednik Koordinacije Tuzlanskog kantona, zajedno sa predsjednikom sindikalne podružnice Vatrogasne brigade, organizovat će radni sastanak kod načelnika općine Srebrenik, a radi iznalaženja rješenja za nastali problem oko neisplate dodatka za vatrogasce. 
  3. Koordinacija Tuzlanskog kantona je dala punu podršku opravdanim zahtjevima Sindikalne organizacije Sudova i tužilaštva Tuzlanskog kantona, a radi hitnog prijema novih uposlenika, predviđenih sistematizacijom radnih mjesta, a zbog mogućeg nastanka kolapsa u radu i zbog neadekvatne popunjenosti upražnjenih radnih mjesta.  

Back To Top