skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Predstavnicima članova Sindikalne Organizacije FUCZ

Održan radni sastanak sa predstavnicima članova Sindikalne organizacije FUCZ

Po zahtjevu 90 potpisanih članova Sindikalne organizacije Federalne uprave Civilne zaštite za održavanje Skupštine i izbora u sindikalnoj organizaciji, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, organizovao je radni sastanak  na koji je pozvao predstavnike Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Federalne uprave Civilne zaštite kao i predstavnike potpisnika inicijative.

Sastanku su prisustvovali: Samir Kurtović, predsjednik Sindikata; Ernis Imamović, predsjednik FKO; Adil Aljić, generalni sekretar; te članovi SO FUCZ: Semir Kurtović; Darinsko Brnić; Emir Turić; Denis Prazina; Adnan Adžamija; Ferhat Ljuca; Slaven Perić i Sanita Alagić. Predstavnici članova sindikata FUCZ su izrazli svoje nezadovoljstvo dosadašnjim radom sindikalnog odbora i potpisanom inicijativom zatražili održavanje vanrednih izbora, te izbor novog sindikalnog i Nadzornog odbora Federalne uprave Civilne zaštite.

Nakon provedene rasprave i iznošenja svih zahtjeva, predstavnika potpisanih članova Sindikalne organizacije FUCZ, doneseni su određeni Zaključci, kako slijedi:

 

  1. Samostalni sindikat će dostaviti akt svim članovima sindikata Federalne uprave Civilne zaštite da se u roku od sedam dana, po prijemu istog, organizuju i izaberu svoje predstavnike po organizacionim jedinicama, u skladu sa Statutom i Pravilima o organizovanju i radu sindikalne organizacije, te da dostave Zapisnike o izboru i potpisan spisak prisutnih članova sindikata sa izbornih skupština Centrali sindikata.
  2. Samostalni sindikat će, po prijemu svih Zapisnika o održanim izbornim skupštinama organizacionih jedinica o izboru svojih predstavnika, sa izabranim predstavnicima dogovoriti organizovanje skupštine-sindikalnog odbora na kojoj će se izabrati novi predsjednik sindikalnog odbora i Nadzorni odbor SO FUCZ, a u roku od sedam dana.

 

Back To Top