skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Komisije Za Tumačenje I Praćenje Primjene Kolektivnog Ugovora Za Službenike Organa Uprave I Sudske Vlasti U Federaciji Bosne I Hercegovine

Održana sjednica Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dana 10.12.2020. godine u prostorijama Samostalnog sindikata održana  je 4. sjednica Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBIH, sjednici su prisustvovali predsjednik Sindikata, Samir Kurtović i predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata, Ernis Imamović, dok su predstavnici ispred Vlade FBiH bili Amila Gajević i Adis Omerović.
Dnevni red sjednice je obuhvatao usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice, razmatranje aktuelnih zahtjeva za tumačenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kao tekuća pitanja. 
Nakon duže rasprave i konstatacija, Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora jednoglasno je usvojila dnevni red.
Back To Top