skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH

Dana 18.12.2020. godine održana je redovna 21. sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH u Sarajevu.

Na održanoj sjednici, na prijedlog predsjednika Samira Kurtovića Upravni odbor Samostalnog sindikata usvojio je Finansijski plan za 2021. godinu, potom je predsjednik Samostalnog sindikata  informisao  članove Upravnog odbora o aktuelnim dešavanjima u Sindikatu, kao i o poduzetim Inicijativama o produženju Kolektivnog ugovora.

Također, upoznao je sve članove Upravnog odbora o stanju u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kao i o poduzetim mjerama na zaštiti stečnih prava i pravnoj zaštiti članstva Samostalnog sindikata.

Pandemija izazvana virusom COVID- 19 onemogućila je održavanje svih planiranih aktivnosti Samostalnog sindikata, a  mnoge su i otkazane, te će iste ukoliko dođe do poboljšanja trenutne epidemiološke situacije biti realizovane i pokrenute naredne godine, uključujući sve međunarodne saradnje, realizaciju vlastitih projekata, edukacija, sportskih igara i slično.

Back To Top